Informační karta veřejné zakázky


Název: „Hlídací a zabezpečovací služby v objektech, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8“
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000065
Evidenční číslo: OHS/2016/01
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: Z2016-004899
Zadavatel: Městská část Praha 8
Adresa: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň
IČ: 00063797
Datum zahájení: 24.11.2016
Rok zahájení: 2016
Typ: podlimitní
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem, který se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvním nejlépe hodnoceném místě. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční hlídací, zabezpečovací a dohledové služby specifikovaných objektů zadavatele a jejich přilehlého okolí včetně obsluhy v místech instalovaných nebo na místo obsluhy technologicky soustředěných signalizačních, kontrolních, zabezpečovacích a monitorovacích systému a zařízení (dále jen „Systémy“). Nedílnou součástí služeb je obsluha a monitoring provozu jednotlivých Systémů, včetně řádné evidence závad a zajištění předání informací určeným způsobem o závadách příslušným servisním službám. Provedením těchto služeb budou splněny základní potřeby zadavatele týkající se těchto činností, neboť zadavatel není na tuto činnost personálně ani technicky vybaven, a je proto účelné zajistit výkon této činnosti prostřednictvím externího dodavatele.
Druh zadávacího řízení: zjednodušený režim
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: 10 000 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 15.12.2016 Do: 10.2.2017 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: Společnost „Bezpečnostní služby pro MČ Praha 8“ Účastníci společnosti: SECURITAS ČR s. r. o., Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 (vedoucí společník); PK HOLDING CZ s. r. o., Tiskařská 257/10, 108 00, Praha 10 (společník)
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): 01.06.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: a) Ostraha objektů - sazba za jednoho pracovníka dodavatele a každou hodinu poskytování služeb – 134,00 Kč bez DPH; b) Služby výjezdové skupiny - sazba za jednoho pracovníka dodavatele a každou hodinu poskytování služeb – 150,00 Kč bez DPH; c) Služby ozbrojeného doprovodu osob určených zadavatelem - sazba za jednoho pracovníka dodavatele a každou hodinu poskytování služeb – 150,00 Kč bez DPH.
Poznámka: Předpokládaná hodnota: 10.000.000,- Kč bez DPH (za 4 roky plnění smlouvy) Smlouva je uveřejněna v registru smluv. Adresa záznamu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2111962

Účastník zadávacího řízení

Číslo částiNázevIČOMísto podnikáníSídloCena bez DPHCena s DPHSdruženíVyřazení / Odstoupení
SECURITAS ČR s.r.o. 43872026 CZ CZ 134,00 Kč 162,00 Kč ANO NE

Dodavatel

Číslo částiNázevIČOMísto podnikáníSídloCena bez DPHCena s DPH
SECURITAS ČR s.r.o. 43872026 CZ CZ 134,00 Kč 162,00 Kč

Rozpad skutečně uhrazené ceny

Rok smlouvyCena za rok bez DPHCena za rok s DPH
2019 499 206,00 Kč 604 039,26 Kč
2018 3 044 989,00 Kč 3 684 436,69 Kč
2017 1 752 006,00 Kč 2 119 927,26 Kč

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20161215111916.pdf 1 MB 15.12.2016 14:48:23
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) MČP8_Zabezpečovací služby_návrh smlouvy.docx 58 kB 15.12.2016 14:48:23
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Rozhodnutí zadavatale o změně zadávací dokumentace.pdf 274 kB 05.01.2017 12:49:55
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) MČP8_Zabezpečovací služby_ZD_upr.pdf 586 kB 05.01.2017 12:50:21
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) MČP8_Zabezpečovací služby_ZD_upr.docx 102 kB 24.01.2017 13:41:38
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) MČP8_Bezpečnost_Písemná zpráva zadavatele.pdf 136 kB 05.06.2017 11:48:16