Informační karta veřejné zakázky


Název: „Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8“
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001
Evidenční číslo: OHS/2017/01
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: Z2017-000213
Zadavatel: Městská část Praha 8
Adresa: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň
IČ: 00063797
Datum zahájení: 03.01.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: nadlimitní
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem, který se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvním nejlépe hodnoceném místě. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy, údržby a vytápění šesti objektů, dále celoroční správa a drobná údržba vnitřního vybavení kanceláří ve dvou objektech a celoroční správa a údržba dvou nevyužívaných budov včetně přilehlých pozemků. Provedením těchto služeb budou splněny základní potřeby zadavatele týkající se těchto činností, neboť zadavatel není na tuto činnost personálně ani technicky vybaven, a je proto účelné zajistit výkon této činnosti prostřednictvím externího dodavatele.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zrušení zadávacího řízení
Datum zrušení veřejné zakázky: 08.03.2017
Předpokládaná hodnota: 20 000 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 06.01.2017 Do: 14.2.2017 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Předpokládaná hodnota zakázky je uvedena za 4 roky plnění smlouvy.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) MČP8_Správa a údržba_ZD.pdf 539 kB 06.01.2017 10:26:34
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) MČP8_Správa a údržba_ZD.docx 90 kB 06.01.2017 10:26:34
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) MČP8_Správa a údržba_smlouva.docx 78 kB 06.01.2017 10:26:34
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) VZ Správa a údržba_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf 149 kB 23.01.2017 17:21:57
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) VZ Správa a údržba_Vysvětlení zadávací dokumentace_.pdf 152 kB 31.01.2017 13:35:40
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Kotelny.pdf 304 kB 31.01.2017 13:36:03
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) VZ Správa a údržba_Vysvětlení zadávací dokumentace_20170207.pdf 145 kB 07.02.2017 14:17:07
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) VZ Správa a údržba_Vysvětlení zadávací dokumentace_20170208.pdf 127 kB 08.02.2017 14:55:03
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) MČP8_Správa_Písemná zpráva zadavatele.pdf 148 kB 17.03.2017 9:04:48
Jiný dokument
(Rozhodnutí o zrušení)
MČP8_Správa_Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.pdf 139 kB 17.03.2017 9:05:34