Informační karta veřejné zakázky


Název: Projekt energeticky úsporných opatření Škola Pernerova 29
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000004
Evidenční číslo: SES/OVZ/2017/0052
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: Z2017-025421
Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Adresa: U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8
IČ: 00639524
Datum zahájení: 13.09.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované společností d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8, IČO: 26760312, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr provést stavební úpravy objektu školy na adrese Pernerova 29 směřující k energeticky úsporným opatřením objektu. Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Fáze zadávacího řízení: zrušení zadávacího řízení
Datum zrušení veřejné zakázky: 06.10.2017
Předpokládaná hodnota: 100 000 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání žádosti o účast: Od: 14.09.2017 Do: 16.10.2017 10:00
Lhůta pro podání nabídek: Od: --- Do: ---
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) KD_Pernerova29_final_signed.pdf 422 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) KD_Pernerova29_final.docx 314 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) SoD_Pernerova29_final.doc 474 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD_Pernerova29_final.docx 313 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD_Pernerova29_final_signed.pdf 405 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 01 - Rekonstrukce objektu Pernerova 29-383, k.ú. Karlín, Praha 8 [zadání].xlsx 609 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 121 - Půdní vestavba na budově Pernerova 29, č.p.283, Praha 8 - Karlín [zadání].xlsx 391 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Projekt energeticky uspornych opatreni Skola Pernerova 29, cp. 383, Praha 8_VV_170808.xlsx 131 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Stavební úpravy na objektu školy Pernerova 29, č.p. 383, Praha 8, kat. úz. Karlín [zadání].xlsx 61 kB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) DSP pdf - rekonstrukce objektu.zip 35 MB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Pernerova 29 - PD - okna - S.E.N-1.zip 86 MB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Pernerova 29 - PD - okna - S.E.N-2.zip 78 MB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Pernerova 29- 3573_Pudni_vestavba-DPS-CD-1.zip 58 MB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Pernerova 29- 3573_Pudni_vestavba-DPS-CD-2.zip 84 MB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Pernerova 29- 3573_Pudni_vestavba-DPS-CD-3.zip 50 MB 14.09.2017 12:48:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Pernerova 29- 3573_Pudni_vestavba-DPS-CD-4.zip 108 MB 14.09.2017 12:48:44
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení ZD_1_signed.pdf 224 kB 15.09.2017 15:25:56
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) RoZZP_Vysvětlení ZD_2_signed.pdf 322 kB 05.10.2017 13:08:29
Jiný dokument
(Rozhodnutí o zrušení)
Rozhodnutí o zrušení_podepsané.pdf 85 kB 06.10.2017 15:40:45
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) Písemná zpráva zadavatele_Pernerova 29.pdf 149 kB 10.10.2017 13:56:04